אילו הקלות מס בדירות מגורים ניתנות בזמן הקורונה?

בעקבות משבר הקורונה, הפחד מנפילת שוק הנדל"ן והרצון להזרים מזומנים בקופת המדינה שהולכת ומתרוקנת, אישרה הממשלה בתקופה האחרונה רשימת הקלות במס בקניה ו/או במכירה של דירות.

הטבות מגורים בקורונה

נגיף הקורונה הביא לשינויים בנושאים רבים. אחד השינויים הטובים שהתרחשו הוא בתחום מיסוי מקרקעין.  בהחלטות שונות בממשלה שהגיעו לחקיקה מהירה, אישרו רשימת הקלות מיסוי בנושא דירות מגורים. להחלטות אלו יש השפעה על כל מי שרוכש דירות להשקעה או על מי שמשפר דיור. 

א. מס רכישה – הוזלת המס למי שקונה דירה להשקעה.

ברגע שתיקנו את סעיף 95 לחוק מיסוי מקרקעין ירד גובה מס הרכישה בצורה משמעותית, מס הרכישה על קניית דירות להשקעה ירד (כל דירה שאינה דירתו הראשונה של הקונה) ובעצם,האחוזים הגבוהים שהיו מקובלים עד אז לתשלום מס רכישה על השקעה בדירות מגורים ירדו משמעותית (על החלק  השווה עד 5,340,425 ש"ח – 8%, ועל החלק העולה על הסכום הזה – 10%).

וכך, מדרגות המס לרכישה החל מיום ה 20.07.2020 אשר גובים בקניית דירות להשקעה הן כך:

על דירה השווה עד 1,292,280 ש"ח – 5%

על דירה השווה בין 1,292,281 ש"ח ועד 3,876,835 ש"ח – 6%

על דירה השווה בין 3,876,836 ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח – 7%

על דירה השווה בין 5,338,291 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 8%

ועל דירה השווה 17,794,306 ש"ח ויותר – 10%

שימו לב – תיקון החוק הוא לא על דירה יחידה (דירתו הראשונה של הקונה), והוא לא יזכה רטרואקטיבית – התיקון אינו על רכישות שבוצעו לפני התאריך הנ"ל.

ב. מס שבח – הגדלת התקופה הפטורה מתשלום

קודם כל נבין מהו מס שבח, מס שבח – מס שמשלם מוכר דירה על הפער בין המחיר שהוא שילם על הדירה שקנה בעבר לבין המחיר שמקבל על הדירה בעת מכירתה בקיזוז הוצאות שונות. שיעור מס זה עומד על 25%.

החוק תוקן והוא קובע כי מי שמשפר דיור יהיה זכאי לפטור ממס שבח בתנאי שהתחייב למכור את הדירה הקודמת שלו תוך 18 חודש, אם הוא לא מצליח למכור את הדירה תוך 18 חודש, הוא יחוייב בתשלום מס שבח גבוה (שהיא התקופה הפטורה מתשלום המס). בעקבות משבר הקורונה היו רבים אלה שלא עמדו בדרישה הזו.

כדי לעזור לאנשים אלה, נתנה הממשלה הוראה שמיושמת כבר מתאריך 29.07.2020, ההוראה שניתנה היא להאריך את תקופת הפטור ממס שבח למשפרי דיור (תוספת לזמן הקורונה בלבד), לפי הוראה זו, מי שסיים את תקופת הפטור שלו בתאריך שבין 01.03.2020 לבין 01.10.2020, זכאי להוסיף את התקופה שמיום ה 01.03.2020 ועד לגמר תקופת הפטור שלו  (מדובר בתקופה של חודשיים).

לדוגמא- אדם שקנה דירת מגורים בתאריך 01.12.2018 והיה בכוונתו למכור את דירת המגורים שלו, הוא התחייב למכור אותה בתוך תקופה של 18 חודש – עד לתאריך 01.05.2020, אך לא הצליח למכור את דירתו הישנה בתקופה האמורה, כך לאור ההוראה החדשה קיבל אותו אדם תקופת הארכה של חודשיים – תוספת זמן קורונה, מכיוון שהתקופה שמיום 01.03.2020 ועד ליום 01.05.2020 לא הובאה בחשבון.

ג. מס רכישה – הטבה בדירה ראשונה לתקופה נוספת

שימו לב, אותו אדם בדוגמא שהבאנו כאן קודם, יכול ליהנות מתקופת הארכה של חודשיים כדי לקבל פטור ממס שבח, בנוסף להארכה זו, ניתנה הארכה זהה הנוגעת למס רכישה, כל עוד והדירה הנוספת פטורה מתשלום על מס שבח היא נחשבת גם לעניין תשלום מס רכישה לדירה ראשונה והוא יכול ליהנות ממדרגות מס רכישה  גם אם הדירה הראשונה עדיין לא נמכרה.